Recent Videos

4593 views - 3 comments
3503 views - 0 comments

Recent Photos

Visiems dalyviams reikės užpildyti “COVID Screening Questionnaire” formą prieš atvykstant į renginį. Ši informacija bus paskelbta vėliau, sekite naujienas.


KANADOS ĮNAŠAS LIETUVOS KELYJE Į NEPRIKLAUSOMYBĘ 1987-2004


Prieš 30 metų įvyko vienas iš svarbiausių Lietuvos istorijos laikotarpių – Atgimimo sąjūdis. Kanadoje žiniasklaida retai minėjo Lietuvos vardą, bet viskas pasikeitė istorijos sūkuriams nuvertus geležinę uždangą 1987 metais.

Didžiausių Kanados miestų laikraščių akys nukrypo Lietuvos link, o lietuvių visuomenė reagavo sekdami įvykius Kanados žiniasklaidoje bei lietuvių spaudoje.

Pristatome 1987-2004 įvykius Lietuvoje spaudos akimis. Straipsnių antraštes supažindins Jus su Kanados žurnalistų atoliepiais, o Tėviškės žiburių akimirkos parodys lietuvių visuomenės pastangas politinėje bei visuomeninėje srityje.

Parodą rasite mūsų tinklalapyje:

https://www.lithuanianheritage.ca/canadas-contribution-to-lithuanias-road-to-independence-1987-2004/?lang=ltCANADA‘S CONTRIBUTION TO THE RESTORATION OF LITHUANIA‘S INDEPENDENCE 1987-2004


A sweeping historical event occurred 30 years ago – the Restoration of Independence.  Lithuania was rarely mentioned in the Canadian press until the Iron Curtain began crumbling in 1987 as a result of glasnost.

The Canadian press turned its attention to evolving events in Lithuania, and Lithuanian Canadians were able to follow the unfolding story in both the Canadian and Lithuanian Canadian media.

We present the progress of Lithuanian history from 1987-2004 from a journalistic vantage point. Article headlines will show you how Canadian journalists interpreted this time period, and glimpses at the Lights of Homeland reveal the Lithuanian Canadian community‘s pro-active responses at a social and political level.

Visit the exhibtion on our website:

https://www.lithuanianheritage.ca/canadas-contribution-to-lithuanias-road-to-independence-1987-2004/

NEW UPCOMING EVENTS in 2020. 


Lithuania was established as an independent country on Feb 16, 1918. And it remained an independent country until its occupation by Germany and Russia in 1939.  We would like to provide an opportunity for seniors to get together and celebrate the anniversary of the act of independence over lunch. This would allow seniors to share their stories and dreams of Lithuania becoming independent again, during its occupation by Soviet Union years as well as supporting independence and prosperity of Lithuania after it was re-established in 1990. 


  • Lithuanian Independence 102 anniversary (Feb 16) celebration Seniors’ Lunch. The application form is submitted to AGLC (The Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission). The event is planned for Febr 28th. Time and place TBA


  • Ričardas Lapaitis will be visiting Calgary on Febr 23-29. Ričardas is war journalist who wants to share his 50min legth movie „Endless corridor“ and share his experience. Details TBA


  • Tutto a Dio” solo: Augustinas Rakauskas: akordeonas, magistro st. Italija (accordion) – March 18, 2020 more 

Details TBD


  • Calgary Lithuanian Community would like to invite a band “Rondo” who has been iconic figure in Lithuanian music scene for 44 years. The proposal and the application form have been submitted to AGLC. Details TBD


  • Joninės celebration is coming up in June, 2020. 

Lithuanian Trivia Night


Šių metų lapkričio 30 dieną vyko puikus renginys “Lithuanian Trivia Night”. Į renginį žmonės susrinko pasipuošę 90 metų mados vedini – languoti marškinėliai, blizgančios aptemptos kelmės, blizgančios suknelės, spalvoti švarkai....O šukuosenų įvairovė – pūsti ir sukti plaukai ir daug, daug plaukų lako....

Renginio vedančioji - Calgary Lithuanian Community prezidentė Jūratė Perminaitė -  vedė Trivia night: 7 suskirstytos komandos suko galvas, ieškodami atasakymų, susijusių su įžymiais filmais, aktoriais, herojais, mašinų markėmis, dainų žodžiais ir pan.

Vėliau - 90 metų Karaokė – šokiai, dainos, ir suneštinės vaišės. 

Dėkui visiems dalyvavusiems šiame renginyje, kuris buvo surengtas iš bendruomenės nario mokesčio lėšų.


A great event “Lithuanian Trivia Night” took place on November 30 this year. The event brought together people dressed in 90s fashion - checkered t-shirts, shiny stretch leggings, shiny dresses, colorful suits.... Variety of hairstyles - puffy and curly hair and lots and lots of hairspray....

The event host - Jurate Perminaite, president of the Calgary Lithuanian Community - hosted Trivia night. 7 teams turned on their thinking caps to find answers about famous movies, actors, heroes, cars’ brands, lyrics and more.

Karaoke of 90’ music, dancing, singing, and dining finished this fun evening.


Thank you to all who have enjoyed the evening which was held from our membership fees. 

Kaip tapti Calgary

Lithuanian Cultural Society nariu?


Kalgario lietuvių bendruomenė organizuoja nemažai renginių: koncertų, susitikimų su įžymiais žmonėmis, rengia bendruomenės susibūrimus bei šventes. Surinktą nario mokestį bendruomenė panaudoja salių nuomai renginių metu, taip pat dengia išlaidas, kurios lieka nepadengtos iš Kazino panaudojamų lėšų. 

Nario mokestis visiems 2020 metams. Šeimai – 20 CAD, 1 asmeniui – 10 CAD. 

Pirmas būdas: Jūs galite apsilankyti mūsų web https://www.lietuviai-kalgaryje.com/ skiltyje “Nario mokestisInterac e-Transfer® būdu. Transfer turi būti nukreiptas  treasurer.lietuviaikalgaryje@gmail.com  Skyrelyje ‘secret questions’ rašykite narių vardus ir email, o skyrelyje ‘answer’: Lietuva 

Tai labai patogus būdas sumoketi nario mokestį, nes jūs gaunate patvirtintą ‘receipt’ ir mūsų bendruomenė mato jūsų įnašą banko sąskaitoje, bei sumokėjusiųjų pavardes.


Antras būdas: Jūs galte siųti čekį su nuoroda Calgary Lithuanian Cultural Society ir siūskite Ella Krivelis adresu 36 Midpark Place, SE, Calgary, AB T2X1N6.


Iš anksto dėkojame 


How do I become a member of the Calgary Lithuanian Cultural Society?


The Lithuanian community of Calgary organizes many events: concerts, meetings with famous people, community gatherings and celebrations. The membership fee collected by the community is used to rent the halls during the event, as well as to cover all the expenses that remain unpaid from the Casino funds. 

Membership fee 2020: Family - 20 CAD, Individual - 10 CAD.First option: You can visit our website:  https://www.lietuviai-kalgaryje.com/  then click Membership Fee section and make an Interac e-Transfer®. 

Transfer must be directed to treasurer.lietuviaikalgaryje@gmail.com In the 'secret question' section please enter members' names and email address, and in the section 'answer': Lietuva

It's a very convenient way to pay your membership fee because you get a receipt right away and our community can see your deposit in our bank account as well as see the names of the contributors.


Second option: You can send a cheque to: Calgary Lithuanian Cultural Society and mail it to Ella Krivelis at 36 Midpark Place, SE, Calgary, AB T2X1N6.


Thanks in advance