Recent Videos

4091 views - 1 comment
3047 views - 0 comments

Recent Photos

PRIMENAME, kad TALENTŲ ŠOU VYKS BALANDŽIO 27 (šeštadienį) 14 val. Richmond Knob Hill Community hall patalpose adresu
2433 26 Ave SW, Calgary, AB T2T 5Y5. 
(Sukti dešinėn leidžiantis nuo tilto link mašinų parkavimosi aikštelės).
Turime užsiregistravusių dainininkų, šokėjų, muzikantų ir net nepakartojamų grupių, tokių kaip „Bigudukai“ ar tautinių šokių grupė „Klevelis“. Tie, kas dar dvejoja – niekada nevėlu parodyti tai, kas glūdi mumyse.
Laukiame visų ir mažų ir didelių pasidžiaugti, pabendrauti ir drauge pašokti.
Vaišės – suneštinės.
 
Just a reminder that TALENT SHOW will be held on April 27 (Saturday) at 2 pm at Richmond Knob Hill Community Hall at
2433 26 Ave SW, Calgary, AB T2T 5Y5.
(Turn right after going down the bridge to the the parking lot).
We have registered singers, dancers, musicians and even unique groups such as ‘Bigudukai’ or national dance group ‘Klevelis’. Don’t hesitate to show what you have – it’s never too late.  
We are looking forward to all: big and small. Come to socialize and dance together. Bring your dish for the Potluck.

Kalgario Lietuvių bendruomenės vardu norime pranesti kad registracija į LIETUVIŲ STOVYKLOS „KRETINGA“ (Torontas-Wasaga paplūdimys), kuris yra nuostabioje pušyno apsuptyje, atidarymą.


Stovyklos vyks:

Liepos 21d - Rugpjūčio 2d Lietuviškai kalbantiems vaikams.

Kalgario Lietuvių bendruomenė turi issiusti paraišką Alberta Gaming Committee ir gauti patvirtinimą apmokėti stovyklos registracija vaikams (6-16 metų) . Šiais metais bus dengiama tik stovyklos stovyklos registracija kuri yra $1000 už vaiką.  Tėvai  turės pasirūpinti transpoto išlaidomis (t.y. lėktuvo bilietais , transpotu iš oro uosto iki stovyklos ir atgal). Valdyba prabalsavo apmokėti registracijos mokėsti pirmiems užsiregistravusiems dešimčiai vaikų. 

NORINTIEMS PASINAUDOTI ŠIA PUIKIA GALIMYBE, prašome kuo skubiau kreiptis į Aurelija Grabliauskienę el.paštu: grabliauskai@gmail.com

Kovo 15d  dieną paraiška Alberta Gaming Committee turi buti išsiųsta. The information in this email is privileged and confidential. If you are not the named and intended recipient please notify the sender by return email immediately then delete this email and its attachments. The reading, usage, copying, disclosure, and/or distribution concerning the contents of this email including any attachments by a person other than the intended recipient is strictly prohibited.

Lietuvos tautinė vėliava, oficialus valstybės simbolis – trispalvė vėliava, plevėsuos Kalgario centre, rotušės aikštėje, Vasario 16d. 2019, nuo saulėtekio iki saulėleidžio.
Kviečiame ir tikimės, kad geras būrys Kalgario lietuvių susirinks valandėlei prie miesto rotušės vėliavos nuleidimo laiku, 5:00 valandą vakaro, garbingai paminėti mūsų tautinę šventę ir sugiedoti Tautišką giesmę.
City of Calgary will fly the Lithuanian flag on February 16th 2019, from sunrise to sunset. We invite and hope a good number of us will come to the city hall at 5:00 pm to sing Lithuanian and Canadian national anthems to mark this very important holiday in our history.
Iki malonaus!!!

Want to Join Calgary Lithuanian Cultural Society?

Norite prisijungti prie Kalgario lietuvių bendruomenės?


You can do this by clicking on then  "Nario mokestis" link. Alternatively, to pay your dues, please send a cheque made out to CLCC (Calgary Lithuanian Canadian Community). Mail it to Sylvia Kasper, Treasurer, at 923 – 13 Avenue S. W., Calgary, AB T2R 0L3.

THANK YOU


Apsilankykite skiltyje "Nario mokestis". Nario mokestį taip pat galite susimokėti atsiųsdami čekį, išrašytą CLCC (Calgary Lithuanian Canadian Community). Išsiųsti galite adresu: Sylvia Kasper, Treasurer, at 923 – 13 Avenue S. W., Calgary, AB T2R 0L3.

 AČIŪ