Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Lietuviai Kalgaryje

LITHUANIANS IN CALGARY / CALGARY LITHUANIAN CULTURAL SOCIETY


REMINDER! - NOTICE OF THE VIRTUAL ANNUAL GENERAL MEETING

OF THE CALGARY LITHUANIAN CULTURAL SOCIETY (CLCS)

ON SEPTEMBER 18, 2021 at 1PM Mountain Standard Time

We’d like to invite all Lithuanians in Calgary to join us for our AGM. Your participation is encouraged and welcome! Please note that Members shall be entitled to vote if the Member(s) has paid the membership fee of $10 per registered individual or $20 per family by Sept.16, 2021. Participants must be registered members by September 16th in order to receive instructions for ONLINE log-in. The link to join the meeting will be shared no later than September 16th, 2021.

_____________________________________________________________

PRIMINIMAS - SKELBIAMAS KALGARIO LIETUVIŲ KULTŪRINĖS BENDRUOMENĖS

METINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

RUGSĖJO 18d., 2021 13 val.

Maloniai kviečiame visus Kalgario Lietuvius prisijungti prie MVS. Jūsų dalyvavimas ir indėlis labai laukiamas! Nariams priklauso balsavimo teisė jeigu narys(-iai) susimokėjo $10 nuo asmens, arba $20 nuo šeimos metinį nario mokestį ne vėliau nei Rugsėjo 16d., 2021. Prisijungimo kodui gauti asmenys turi būti registruoti bendruomenes nariai ne vėliau nei Rugsėjo 16d., 2021. Prisijungimo kodas bus išsiųstas ne vėliau nei Rugsėjo 16d., 2021.

______________________________________________________________

Pirmas būdas: Jūs galite apsilankyti mūsų web https://www.lietuviai-kalgaryje.com/ skiltyje “Nario mokestis” Interac e-Transfer® būdu. Transfer turi būti nukreiptas [email protected] Skyrelyje ‘secret questions’ rašykite narių vardus ir email, o skyrelyje ‘answer’: Lietuva

Tai labai patogus būdas sumoketi nario mokestį, nes jūs gaunate patvirtintą ‘receipt’ ir mūsų bendruomenė mato jūsų įnašą banko sąskaitoje, bei sumokėjusiųjų pavardes.

Antras būdas: Jūs galte siųti čekį su nuoroda Calgary Lithuanian Cultural Society, siūskite Ella Krivelis adresu 36 Midpark Place, SE, Calgary, AB T2X1N6.

_____________________________________________________________

First option: You can visit our website: https://www.lietuviai-kalgaryje.com/ then click Membership Fee section and make an Interac e-Transfer®.

Transfer must be directed to [email protected] In the 'secret question' section please enter members' names and email address, and in the section 'answer': Lietuva

It's a very convenient way to pay your membership fee because you get a receipt right away and our community can see your deposit in our bank account as well as see the names of the contributors.

Second Option: Send a cheque for Calgary Lithuanian Cultural Society, addressed to Ella Krivelis 36 Midpark Place, SE, Calgary, AB T2X1N6.

Su Valstybės Diena!

Liepos 6 – ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. 

Progai paminėti Kalgario Lietuviai susirinko giedoti Tautišką giesmę. 

Happy Statehood Day!

Membership

Recent Videos

Kas yra lietuvis?

4719 views - 4 comments

GRAZIOJI ALBERTA

3632 views - 1 comment

Recent Photos

Mieli po pasaulį pasklidę lietuviai,

Nuoširdžiai sveikinu šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga. Ypatingai dėkoju kiekvienam, kuris puoselėja gimtąją kalbą ir kultūrą, ją perduoda vaikams ir neleidžia išnykti pasaulio platybėse.

Tegul Kūčių vakaras būna laikas, kai pajusite ryšį su gimtąja žeme, jos miškais ir upėmis, su mūsų praeitimi, su protėvių dvasiomis. Jausdami tą ryšį visi būkime stipresni ir vieningesni, jungiami vieno žodžio – Lietuva.

Dalinuosi pirmosios ponios Dianos Nausėdienės sveikinimu Jums. Taip pat kitame video jos pokalbis su Veronika Povilioniene.

Kaip tapti Calgary

Lithuanian Cultural Society nariu?

Kalgario lietuvių bendruomenė organizuoja nemažai renginių: koncertų, susitikimų su įžymiais žmonėmis, rengia bendruomenės susibūrimus bei šventes. Surinktą nario mokestį bendruomenė panaudoja salių nuomai renginių metu, taip pat dengia išlaidas, kurios lieka nepadengtos iš Kazino panaudojamų lėšų.

Nario mokestis visiems 2020 metams. Šeimai – 20 CAD, 1 asmeniui – 10 CAD.

Pirmas būdas: Jūs galite apsilankyti mūsų web https://www.lietuviai-kalgaryje.com/ skiltyje “Nario mokestisInterac e-Transfer® būdu. Transfer turi būti nukreiptas [email protected] Skyrelyje ‘secret questions’ rašykite narių vardus ir email, o skyrelyje ‘answer’: Lietuva

Tai labai patogus būdas sumoketi nario mokestį, nes jūs gaunate patvirtintą ‘receipt’ ir mūsų bendruomenė mato jūsų įnašą banko sąskaitoje, bei sumokėjusiųjų pavardes.

Antras būdas: Jūs galte siųti čekį su nuoroda Calgary Lithuanian Cultural Society ir siūskite Ella Krivelis adresu 36 Midpark Place, SE, Calgary, AB T2X1N6.

Iš anksto dėkojame 

How do I become a member of the Calgary Lithuanian Cultural Society?

The Lithuanian community of Calgary organizes many events: concerts, meetings with famous people, community gatherings and celebrations. The membership fee collected by the community is used to rent the halls during the event, as well as to cover all the expenses that remain unpaid from the Casino funds.

Membership fee 2020: Family - 20 CAD, Individual - 10 CAD.

First option: You can visit our website: https://www.lietuviai-kalgaryje.com/ then click Membership Fee section and make an Interac e-Transfer®.

Transfer must be directed to [email protected] In the 'secret question' section please enter members' names and email address, and in the section 'answer': Lietuva

It's a very convenient way to pay your membership fee because you get a receipt right away and our community can see your deposit in our bank account as well as see the names of the contributors.

Second option: You can send a cheque to: Calgary Lithuanian Cultural Society and mail it to Ella Krivelis at 36 Midpark Place, SE, Calgary, AB T2X1N6.

Thanks in advance