top of page

Members Area

Recent Forum Posts

Recent Videos

Newest Members

Recent Photos

Akimirkos iš Kalgario Lituanistinės mokyklėlės

Kalgario Lituanistinėm mokyklėlėn mokiniai renkasi tik vieną šeštadienio rytmetį per mėnesį. Mokiniai tobulina lietuvių kalbą rašydami, piešdami, skaitydami ir po pamokų mokydamiesi lietuviškų dainelių ir šokių. Pasitarę su mokiniais ir muzikos mokytoja, nusprendėme pasiruošti spektakliui. Pasirinkome vokiečių autorės Izolde Klark pasaką “Apie ežiuką, kuris norėjo tapti kitu žvėrimi“. Tai pasakojimas apie ežiuką, kuris vieną dieną nusprendė prisijungti prie miško žvėrių būrio. Miško žvėrys – elnias, lapė, voverė nusprendė priimti šį spygliuotąjį žvėrelį į būrį, jei jis „taps“ vienu iš jų. Ežiukui nepavyko strikinėti kaip kiškis, ar pasiekti medžio lapelius kaip elnias, ar būti lengva ir šoklia voveryte, bei vikria lapute. Po ilgų ir nesėkmingų bandymų, ežiukas nusprendė būti savimi ir nieko nekeisti.

Su mokiniais taip pat ruošėme dekoracijas spektakliui– iš kartono dalių mokiniai klijavo medį, dekoravo jį lapais ir piešė paukštelius. Drauge su tėveliais namuose, ruošė savo kaukes.

Šiemet mokyklėlė vyksta Amica Britannia patalpose, kuriuose dienas praleidžia seneliai. Pakvietėme ir šių namų gyventojus stebėti mūsų spektakliuką.

Sausio mėnesį paminėjome Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą, kur mokiniai pagamino mažus Lituanicos modeliukus.

Pavasarį varysime žiemą laukan ir mokysimės apie Velykų papročius ir ruošimės vaikų taletų šou.

Kalgario Lituniatinės m-los mokytoja ir vadovė

Aida Labanauskas

Žiemos mėnesiai Kalgario lituanistinėje mokykloje

   Kalėdų laikotarpis Kalgario lituanistinėje mokyklėlėje buvo kupinas smagių akimirkų: gruodžio mėnesį mokiniai atliko užduotis, susijusias su Kūčių papročiais, mokėsi eilėraščių, dainelių ir šokių, tinkančių šiam laikotarpiui. Gruodžio 19 – tą dieną vaikai su mokytojomis parengė tėveliams spektakliuką apie 2 vaiduokliukus: gerąjį ir blogąjį (mokytojos Daiva ir Aida), kurie gyveno ant mokyklos stogo ir labai norėjo su vaikais sutikti šventas Kalėdas. Mokiniai buvo pasipuošę kūrybingomis senio besmegenio, snaigių kaukėmis ir minė tėvams mįsles, skėlė juokingus anekdotus ir su muzikos mokytoja Irina smagiai šokio linksmus lietuviškus šokius. Po spektaklio mokiniai rado Kalėdų senelio laišką bei skanias ir sveikas dovanėles.

   Sausio mėnesio pirmąją pamoką skyrėme lino keliui. Mokykloje tyrėjome svečią Violetą Levandauskienę, kuri supažindino mokinius su lino istorija, įvairiais darbais, kuriuos reikia atlikti, kol linas tampa puikiu audiniu. Pamokos metu mokiniai praturtino savo žodyną naujais žodžiais: „kulti“, ”verpti“, „sušiaušti“, „plaušus iššukuoti“, „mindyti“, „verpti“ ir pan. Pamokos pabaigoje vaikai gamino lininius paukštelius, kurie galės papuošti Velykinį stalą. Mokiniai ir tėveliai ragavo karštų bulvių su lupynomis, apvoliodami jas maltose ir keptose sėmenyse.

Mokykloje vaikai ne tik mokosi teisingai rašyti, skaityti, sužinoti naujų ir įdomių faktų iš Lietuvos istorijos, bet ir susitikti su savo bendraamžiais, pasidalinti savo nuotykiais ir įspūdžiais. 

   Manau pirmąjį vasario mėnesio sekmadienį visi „išvarėte žiemą“ ir jau esate pasiryžę sulaukti pavasario.

Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinės mokyklos mokytoja ir vadovė – Aida Labanauskas

  • Po kalėdinio spektakliuko

  • Violeta Levandauskienė supažindino mokinius su Lino keliu

  • Vaikų sukurti paukšteliai iš linų

Sveikiname pabaigusius lietuviškos mokyklėlės metus. Lauksime visų sugrįžtant rudenį!

Kalgario Lituanistinė mokykla laukia pavasario

Nors žiema šiemet Kalgary nebuvo labai gili, bet Vasario vidury jau nutarėme ją išvaryti iš mūsų kiemo. Drauge su mokiniais aptarinėjome Užgavėnių papročius, kaukes, blynų paruošimo ir kepimo eigą. Vaikai sprendė kryžiažodžius apie žiemą, žiūrėjome trumpą video iš šių metų Užgavėnių šventės Rumšiškėse. Pernai su mokiniais gaminome Užgavėnių kaukes, o šiemet nusprendėme pagaminti Morę. Smagu buvo stebėti, kaip mokiniai, naudodami senus ir jau nebenešiojamus rūbus, gamino Morei sijoną ar rišo skarą, kad „jai vėjas ausų neperpūstų“. Morė puikiai pavyko, o vėliau vaikai smagiai įsitraukė į Kanapinio ir Lašininio kovą. Išvarę žiemą – smagiai kirtome skanių obuolinių, medaus ir širdelių blynų su spanguolių uogiene.

Kovo pradžioje su vaikais aptarėme Kaziuko mugės šventę, menininkų ir tautodailininkų kuriamus medinius ir šiaudinius dirbinius, pinamas verbas. Kadangi vasaros metu Calgary ir apylinkėse su mokiniais nepririnkome bruknių, apynių, čiobrelių ir smilgų, tai verbas gaminome iš darbeliams skirtų medžiagų – siūlų, vielučių, medinių pagaliukų ir džiovintų lapų. Mokiniai sakė, kad jų pagaminta verba tikrai papuoš Velykų stalą.

Linksmų, šiltų ir jaukių šventų Kalėdų!

Kalgario Vytauto Didžiojo Lituanistinės mokyklos vedėja ir mokytoja Aida Labanauskas

Užgavėnės

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais sveikina mokinukai

Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla – patirtis ir lūkesčiai

 Mokiniai 2011 metų rugsėjį su mokytojomis Daiva ir Aida.

 “Jaunimas yra visa mūsų ateitis,” šiuo šūkiu Kalgario Lietuvių Mokykla, žinoma kaip Lithuanian Language and Cultural School of Calgary, buvo įsteigta 1975 m. – teigia šios mokyklos pradininkė Gražina Noreikienė.

Mokykloje buvo dėstoma kalba, tautiniai šokiai, lietuviški rankdarbiai, istorija, kartu vyko pasirodymai visuomenėje, tačiau daugiausia viskas buvo dėstoma anglų kalba. Vienas didžiausių šios mokyklos pasiekimų laikoma tai, kad Elvyros Krausienės (lietuvių bendruomenės Kalgaryje pirmininkės) pastangomis 1981 m Albertos Švietimo Ministerija pripažino išeitus kursus ir užskaitė lietuvių kalbą bendruose diplomuose (credits), ir keliems mokiniams šie kursai buvo įskaityti į bendrą baigimo diplomą. 

1991 m. Kalgario Lietuvių šeštadieninė mokykla tapo Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla. Mokinių skaičius keitėsi, atsirasdavo dalyvių, mokytojų ir veikėjų. Tačiau 2002 metais mokyklos veikla sustojo.

Su nauja emigracijos banga, Kalgario lituanistinė mokykla atkūrė savo veiklą ir nuo 2005 metų ji egzistuoja prie Kalgario lietuvių bendruomenės.

Pagrindinis mokyklos tikslas – patrauklia forma mokyti vaikus lietuvių kalbos, literatūros bei su lietuvių tautiniu idetitetu susijusių dalykų; diegti jiems tęstinę patirtį, supažindinti su ištakomis, su Lietuvos istorija, kultūra ir siekti, kad lietuvybė būtų išlaikyta ir reprezentuota tarp Kanados daugiatautės bendruomenės.

Šiuo metu mokykloje mokosi 8 mokiniai, kurie suskirstyti į 2 amžiaus grupes - jaunesniųjų (darželinukai, pirmokai, antrokai), viduriniųjų (trečiokai-penktokai).

Renkamės 1 k/mėn. Po 3val. Nuo 10-13 val.

Vieta: St. Cecilia`s parish patalpose IIa. (90th Avenue S.E. Calgary, Alberta T2J 0A1)

Metinis mokestis – 50 CAD.

Mokinius moko 2 pedagoginį išsilavinimą turinčios mokytojos:

-Aida Labanauskiene (ŠPI, ikimokyklinis ugdymas ir spec.pedagogika ir logopedija) – atsakinga už jauniausiųjų kalbos ugdymą. Užsiėmimai turi savo temas, kurių metu žaidybine forma paliečiama lietuvių kalbos fonetika, morfologija, garsai, žodynas. Vaikai ruošia užduotėles ir namuose.

- Daiva Vareikaitė (VU -- bibliotekininkystė ir bibliografija, stiprioji pusė -- vaikų literatūra ir psichologija). Atsakinga už vyresniųjų kalbos ugdymą.

Skaitomi lietuvių autorių kūriniai, analizuojami, aptariami personažai. Kuriant rašinėlius, vaikai mokomi lietuvių kalbos rašybos ir gramatikos pagrindų.

Netradicinis kalbos ugdymas per žaidimus ir viktorinas. Atliekamos užduotys namuose.

Aida Labanauskienė yra ir Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinės mokykos vedėja.

Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla susiduria ir su sunkumais, problemomis:

  • neturime nuolatinių patalpų;

  • kiekvienais metais nežinome, kiek mokinių lankys mokyklą;

  • tinkamų vadovėlių, pratybų, kitos didaktinės medžiagos trūkumas;

  • mokymo programų stoka; lietuvių kalbos mokymo metodikos, pritaikytos užsienyje gyvenantiems vaikams, stoka.

Visas problemas, kiek įmanoma, sprendžiame savo jėgomis - patalpas gauname susitarę su bažnyčia; bandome sudarinėti mokymo planus pagal poreikius ir mokinių galimybes. Glaudžiai bendradarbiaujame su Kanado lietuvių bendruomene, TMID, Edmonto lietuvių bendruomene. Lietuvių Bendruomenė Kalgary nėra didelė, todel ieškome paramos visur. 

    Kaip teigė buvusi Lietuvių bendruomenės iždininkė Ella Krivelis – “mokyklos veikla 100% finansuojama aukų, gaunamų iš įvairių šaltinių – didžiausia dalis tai moksleivių tėvų aukos, įvairių organizacijų ir pavienių asmenų, palaikančių lietuvybės ugdymą, lėšų. Lėšos kaupiamos bendrame fonde, iš kurių mokyklos vadovybės sprendimu, skirstomos mokyklos reikmėms, mokytojų atlyginimams, patalpų nuomai, įvairių projektų finansavimui, didaktinių ir kitų metodini priemonių įsigyjimui“.

 2013 Kalėdinis vaidinimas "Zuikio Puikio mokykla"

bottom of page