Nario mokestis / Membership drive

Nario mokestis / Membership drive

Nario mokestis / Membership drive
Started: December 4, 2019
Donate Now!
$10.00 $20.00 $50.00
Please list me as an anonymous donor
Donate with PayPal

Brangūs bendruomenės nariai,

Štai ir vėl atėjo metas mokėti 2020 metų nario mokestį.

Nario mokesčio suma nėra pasikeitusi nuo praėjusių metų: 10$ suaugusiajam ir 20$ šeimai (Šeima apibūdinama kaip 2 suaugę žmonės, kurie gyvena kartu ir jų vaikai, kurie yra iki 18 metų, o jei virš 18 m. – mokosi vidurinėje mokykloje arba studijuoja po vidurinės mokyklos). Kai mes gausime jūsų apmokėjimą, jums bus nusiųstas mokėjimo kvitas el. paštu, arba paprastu paštu, jei taip pageidausite.

Kodėl turėtumėt prisijungti prie kitų bendruomenės narių mokėdami Nario Mokestį?

Nuo 1966 m. Kalgario lietuviai susitikdavo tam, kad puoselėti ir išlaikyti lietuvybę, lietuvių kultūrą ir kalbą ir bendravimą vieno su kitu. Jūsų nario mokestis padeda apmokėti mūsų bendruomenės renginių organizacinius kaštus. Mes esame Kalgario atstovai Kanados Lietuvių bendruomenėje ir taip pat mes gauname paramą Kalgario Lietuvių mokyklai. 2008 metais mes užsiregistravome Albertoj kaip “Calgary Lithuanian Cultural Society” organizacija (Bendruomenės vardo negalėjome naudoti), kad galėtume paduoti paraišką į „Alberta Gaming and Liquor Commission”. 
Tuomet įgijome galimybę dalintis “Alberta Gaming” lėšomis. Tam turime tureti narius.Nuo to laiko esamę savanoriškai dirbę dviejuose Kazino, mums buvo skirta dalis pinigų, kad galėtume dalyvauti įvairiuose renginiuose, tokiuose kaip Toronto Lietuvių dainų šventė, Dainų ir Šokių šventė Bostone, Jaunimo dalyvavimas Kretingos Stovykloje Ontario, Joninių šventė 2012 su populiariais lietuvių dainininkais, keliavome į konferencijas, atsivežėme įvairius oficialius svečius ir atlikėjus iš kitų Kanados provincijų, o taip pat JAV ir Lietuvos, aukojome lėšas įvairioms labdaros organizacijoms Albertoje ir Kanadoje. Dar ne mažiau įspūdingi renginiai yra suplanuoti 2013 m., tokie kaip specialus pavasario renginys, skirtas pagerbti mūsų Bendruomenės senjorus, apie kurį detaliau sužinosite jau netrukus. Kviečiame visus prisijungti prie nario mokesčio mokėjimo, kad galėtume ir toliau sėkmingai planuoti, kaip panaudoti mūsų bendruomenei skirtas lėšas mūsų bendruomenės labui, kuo daugiau turime narių, mokančių nario mokestį, tuo daugiau turime galimybių, dalyvauti Kazino programoje ir gauti daugiau paramos.

Pagarbiai,

Ella Krivelis, Iždininkė

 

 

Dear Lithuanian Community members,

It’s time again to pay your membership dues for 2020. The amount remains unchanged from previous years: $10 per adult or $20 per family (a family is defined as two adults who live together and their children under the age of 18 or, if over 18, who are attending high school or post-secondary school).

When we have received your 2020 dues, we will send you a receipt by e-mail (or by regular mail for those who do not have e-mail).

Why should you join?

For many years, Calgarians of Lithuanian heritage have been getting together to promote and encourage the Lithuanian heritage, culture and language, as well as to socialize and share fellowship together. Your membership dues help to pay the cost of organizing events and sharing information with one another. We are the Calgary Branch of the Canadian Lithuanian Bendruomene and, as such, we receive assistance and funding for our Lithuanian Heritage Language School and other projects. In 2010, we incorporated the Canadian Lithuanian Cultural Society so that we would be able to apply to Alberta Gaming and Liquor Commission to share in Alberta’s gaming funds. Since then, we have worked two Casinos and been awarded a substantial sum of money. That has allowed us to participate in a number of cultural events, such as Dainu Svente in Toronto, Sokiu Svente in Boston, sending a group of young people to Camp Kretinga in Ontario, Jonines Festival 2012 featuring a concert by top Lithuanian vocal artists, travel to conferences, bringing in speakers and performers from other parts of Canada, the United States and Lithuania, and donating funds to charities in Alberta and Canada. More exciting events are planned for 2013, such as a special Spring event to recognize and honour the seniors in our community (details to be announced soon). Please join so that you can help us to plan how we can best use our funds for the benefit of the whole community and so that our Society will have paid-up members so as to qualify as a legitimate group to participate in the Casino program.

Sincerely,

 

Ella Krivelis, Treasurer